CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Monday, April 6, 2009

Aktiviti terkini...

Beliau terlibat dalam bidang telaah teori sastera melalui pembacaan, penasihatan dan teguran daripada pakar-pakar dan para sarjana sastera tanah air yang sudi meluangkan masa untuk menyumbang dan membantu. Kesan daripada usaha tersebut, beliau dapat menerbitkan benerapa buah esei kritikan puisi dalam majalah tempatan, terutamanya dalam Dewan Sastera, DBP. Baru-baru ini, beliau telah berjaya menghasilkan sebuah buku kritikan puisi yang berjudul Semiotik Dalam Penelitian Puisi yang diterbitkan oleh Citra Kurnia Enterprise, Seri Kembangan, Selangor.

Sekarang ini, beliau terlibat sebagai ahli Panel Hakim hadiah sastera Utusan-Exxon Mobil dan Panel Hakim Hadiah Sastera Negeri sembilan (PEN). Beliau juga sering diundang untuk membuat kajian dan penyelidikan untuk analisis antologi puisi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka daripada berbagai-bagai cawanagn (Selatan, Pantai Timur dan Selatan Semenanjung Malaysia). Penyelidikan yang terakhir belaiu ialah Nahu Minimalis dan Penerapannya dalam bahasa Melayu. Dalam bidang pengembangan aplikasi linguistik, belaiu berhasil menerbitkan tiga buah kamus terbitan Penerbit Oxford Fajar. Judul ketiga-tiga kamus itu ialah Kamus Pelajar Fajar Bakti (2000-2004), Kamus Komprehensif Bahasa Melayu (2005/2006) dan Kamus Pelajar KBSR (2007). Beliau juga menghasilkan buku Puisi, Penyair dan Kreativiti (bersama Lim Swee Tin) 2007 dan Semiotik (2008) yang diterbitkan oleh Citra Kurnia Seri Kembangan, Selangor,


0 comments: